Spread the love

Естественият ареал на испанската ела е Южна Испания и Мароко. Има сравнително бавен растеж. Не е взискателна към богатство на почва и се развива успешно на песъчливи и сухи почви. Тя е топлолюбив и светлолюбив вид. Устойчива е на вредни газове в атмосферата. В България се култивира главно като парково дърво.